masz prawo do ochrony i pomocy

POTRZEBUJESZ POMOCY ?
0048 91 4 330 339

Aktualności

Ośrodek Pomocy Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w woj. Zachodniopomorskim

Jeden z ośrodków rozmieszczonych w całej Polsce. Obecnie działa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ośrodek świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom. Głównym celem Ośrodka jest pomoc w powrocie do równowagi oraz ochrona przed wtórną wiktymizacją. Ideą Ośrodka jest zapewnienie osobom pokrzywdzonym przestępstwem należnych im uprawnień […]

więcej »

Ośrodek Pomocy Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w woj. Wielkopolskim

Ośrodek Pomocy Dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem w województwie wielkopolskim jest to jeden z ośrodków rozmieszczonych w całej Polsce. Obecnie działa dzięki dofinansowaniu z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem oraz Pomocy Postpenitencjarnej. Ośrodek świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i ich rodzinom. Głównym celem Ośrodka jest pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem w powrocie do równowagi […]

więcej »

Aplikacja Pomocnik

Aplikacja Pomocnik została stworzona przez Stowarzyszenie SOS dla Rodziny w ramach środków otrzymanych z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z myślą o tych osobach pokrzywdzonych przestępstwem, które nie maja możliwości bezpośredniego zgłoszenia się do Ośrodka dla Osób Pokrzywdzonych Przestępstwem lub z innych powodów wolą zgłosić się za pośrednictwem Internetu, zachowując przy tym anonimowość. Aplikacja Pomocnik jest kierowana do użytkowników telefonów komórkowych, w szczególności do młodzieży oraz studentów […]

więcej »